Blog

ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಲು 5 ಕಾರಣಗಳು
blogs

ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಲು 5 ಕಾರಣಗಳು

ಥರ್ಮೊ ಮೆಕಾನಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ (TMT) ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬಾರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾದ ಹೊರಪದರ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಒಳಪದರವಿರುತ್ತದೆ. ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಸ್ತು. ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಾದ ಭೂಕಂಪನಗಳಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಫ್ಲೈಓವರ್, ಅಥವಾ ಸೇತುವೆಗಳಿರಬಹುದು, ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್‌ಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಡನಿರ್ಮಾಣದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಅತ್ಯಧಿಕ ಶಕ್ತಿ – ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆದುವಾದ ತಣ್ಣಗಿನ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಜಲತಣಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಭೂಕಂಪನದಂತಹ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದಲೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ತುಕ್ಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ – ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ನ ತುಕ್ಕುನಿರೋಧಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಅನನ್ಯವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆರ್ದ್ರತೆಗೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಕ ಬಾರ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಕ್ಕು”ಡಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳ ತುಕ್ಕುರಕ್ಷಣೆಯ ಗುಣವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಸುಗೆಯಕ್ರಿಯೆ (ವೆಲ್ಡಬಿಲಿಟಿ) – ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನವೀನವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಯವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆರ್ಕಸುತ್ತದೆ.

ಅದ್ಭುತವಾದ ದೀರ್ಘಬಾಳಿಕೆ – ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭವೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬಂಧ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಬಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲ ಗುಣ – ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಈ ಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು

ಪೂರ್ಣವಾದ ಏಕೀಕೃತ ಘಟಕವುಳ್ಳ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ”ದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಕ್ಕುನ ಉತ್ಪಾದಕರು ಬಿಐಎಸ್ ನ ಭೌತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನನ್ಯವಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ 5 ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವಿವಾದವಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.

ನಿರ್ಮಾಣದ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್. ಈ ಥರ್ಮೊ ಮೆಕಾನಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬಾರ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಕಂಪನದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪನ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಆರಿಸಿವುದು ಹೇಗೆ?

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೋಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳೆಂದರೆ:

ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆ

ಪೂರ್ಣ ಸಂಘಟಿತ ಘಟಕವಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕರ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲೆಟ್ ಗಳಂತೆ ಹೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಉರುಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಐಎಸ್ ನ ಭೌತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ. ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿಂದಾಗಿ ಭೂಕಂಪನದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ”ಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಳ ಬಾರ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ನ ಶ್ರೇಣಿ

ಈe 415 ನಿಂದ ಈe 600ವರೆಗೆ, ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಶ್ರೇಣಿಯು ಅದರ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈe 600  ಬಾರ್ ಈe 415ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಐಎಸೊ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್

ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಐಎಸೊ (ಅಂತರ್‍ಟ್ರಾಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬಾರ್ ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಬಾಗುವಿಕೆ

ಉನ್ನತ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಗುಣವಿರುವ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಬಾರ್ ಗಳು ನಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತವಾದ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಬಾರ್ ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದೃಢತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಘಟಿತ ಘಟಕವುಳ್ಳ ಉತ್ಪಾದಕರ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತ. ಉತ್ಪನ್ನದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಬಾಗುವಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್

ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾರ್ ಗಳು ಅನೇಕ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ತುಕ್ಕುನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ

ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಟಿಎಂಟಿ ಬಾರ್ ಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಗಣಿಗಳಿಂದ ಗಿರಣಿಗಳವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಂಎಸ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಕರು

ಎಂಎಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಹೊರಪದರದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೋಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ತದನಂತರ ಗಾಳಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿದಾಗ ದ್ರವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸರಂಧ್ರ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಡಿಮೆ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹೀಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಕೋಕ್ ಓವನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲದೆ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು 1000-1100 ಡಿಗ್ರಿ ಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಕಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೈರೋಲಿಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸರಂಧ್ರ ವಸ್ತುವಾದ ಕೋಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೋಕ್ ಓವನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕೋಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೋಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು 12-36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಕೋಕ್ ಅನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಬ್ಬಿಣ ತಯಾರಿಕೆ

50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ -ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕರು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 98% ರಷ್ಟು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಕ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಫ್ಲಕ್ಸ್‌ಗಳು – ಅಂದರೆ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಖನಿಜಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ1200 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗಿನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕುಲುಮೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಕ್ ಅನ್ನು ಸುಡಲು ಗಾಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕುಲುಮೆಯ ತಳದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ದ್ರವ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಕ್ಕು ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ – ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಬಳಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆ – ಮೂಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕುಲುಮೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಪ ಕುಲುಮೆಗಳು.

೧. ಮೂಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕುಲುಮೆ

ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಥವಾ ’ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫರ್ನೇಸ್” ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ 99% ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 1700 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗಳ  ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ್ರವ ಉಕ್ಕು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೋರಾನ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ನಂತಹ ಇತರ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲುಮೆಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೋಕ್‌ನ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕುಲುಮೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಲೋಹದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿಸಿ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಮಾರು 600 ಕೆಜಿ ಕೋಕ್ 1000 ಕೆಜಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 770 ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 1000 ಕೆಜಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕುಲುಮೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 74% ರಷ್ಟು ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

೨. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಫರ್ನೇಸ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಫರ್ನೇಸ್ ವಿಧಾನವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತರ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ಕನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಲುಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಹಂದಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿನ “ದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು “ದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಪವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 1600 ಡಿಗ್ರಿ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ನಲ್ಲಿಯ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಪ ಕುಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಕೆಜಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸುಮಾರು ೧೫೦ ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 ಇತರ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳು 

ಪಲ್ವೆರೈಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್

ಪಲ್ವೆರೈಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ (ಪಿಸಿಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಬ್ಬಿಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲುಮೆಗೆ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವೆಚ್ಚದ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಜೀ”ತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮರುಬಳಕೆ

ಎಂಎಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ 100% ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಓಎಫ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 30% ಮರುಬಳಕೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 90-100% ರಷ್ಟು ಇಎಎಫ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಎಸ್ ಲೈಫ್ ಆಧುನಿಕ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ

19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಂದ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಮರುಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಂಎಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಂಎಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಿಕೆ (ಬಿಒಎಸ್) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಕುಲುಮೆಗಳು (ಇಎಎಫ್), ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಎಂಎಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಹಂತ ೧: ಕಬ್ಬಿಣ ತಯಾರಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಕೋಕ್ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬಿಸಿ ಲೋಹ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರಗಿದ ಕಬ್ಬಿಣ, ಇದು 4-4.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು (ಗಡಸಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಿಕೆಯು ಎರಡು “ಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಬಿಓಎಸ್ (ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫರ್ನೇಸ್) ಮತ್ತು ಇಎಎಫ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಫರ್ನೇಸ್) ವಿಧಾನಗಳು.

ಃಔS ವಿಧಾನಗಳು ಮರುಬಳಸಿದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕರಗಿದ ಕಬ್ಬಿಣವು ಪರಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಲೋಹದ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶವನ್ನು 0-1.5 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಎಎಫ್ ವಿಧಾನಗಳು ಲೋಹವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು 1650 ಸೆಂ. ವರೆಗಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ಮರುಬಳಕೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ.

ದ್ವಿತೀಯ ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಿಕೆಯು ಉಕ್ಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಬಿಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಎಎಫ್ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕರಗಿದ ಉಕ್ಕನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಮೂಲಧಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕುಶಲತೆಂದ ಸರೊಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ರೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಳೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಚಪ್ಪಟೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆಗಳು (ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಪ್), ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೂವುಗಳು (ಕಿರಣಗಳು), ಉದ್ದವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲೆಟ್‌ಗಳು (ತಂತಿಗಳು) ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎರಕಹೊಯ್ದು ಉಕ್ಕನ್ನು, ಬಿಸಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎರಕಹೊಯ್ದ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿ ಸುರುಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ತಡೆರ”ತ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು “ಶೇಷ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ.

ದ್ವಿತೀಯ ರೂಪಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು ಉಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

  • ಆಕಾರ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ  (ಕೋಲ್ಡ್ ರೋಲಿಂಗ್)
  • ಯಂತ್ರಗಾರಿಕೆ (ಕೊರೆಯುವಿಕೆ)
  • ಸಂಯೋಜನೆ (ವೆಲ್ಡಿಂಗ್)
  • ಲೇಪನ (ಕಲಾ)
  • ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಉದ್ವೇಗ)
  • ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಕಾರ್ಬರೈಸಿಂಗ್)

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *